baksus

typowe standardy

Terapia z udziałem psów, w Polsce zwana kynoterapią lub też dogoterapią, jest metodą, której głównym celem jest wzmacnianie efektywności przeprowadzanej rehabilitacji. Tego rodzaju działania są jednym z rodzajów zooterapii, w trakcie, której instruktor, najczęściej będący terapeutą, wraz ze swoim specjalnie do tego celu wyszkolonym psem, wyselekcjonowanym z uwzględnieniem poszczególnych cech charakteru, jakie musi on posiadać, wykonują określone działania, działania mające na celu zachęcenie pacjenta do wspólnej zabawy, a co za tym idzie do wykonywania ruchów celowych.

Formy zajęć przeprowadzane z wykorzystaniem psów, przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, zostały podzielone na trzy zasadnicze grupy, grupy, których zadania są oczywiście współgrające, jednakże różnią się trochę swoją specyfiką i przebiegiem. Wspomniane formy terapii to: SP, czyli spotkanie z psem; EP, czyli edukacja z psem oraz ostatnia grupa, czyli terapia z psem, zwana w skrócie TP.