baksus

typowe standardy
dostawa butli

Niepełnosprawność nie musi oznaczać ubezwłasnowolnienia, szczególnie, jeśli jest ona tylko fizyczna. Coraz więcej powstaje placówek, w których osoby niepełnosprawne mogą ćwiczyć, spotykać się z innymi, pracować. To, co jest bardzo ważne to, to, że osoby niepełnosprawne nie są w żaden sposób gorsze od innych ani mniej wartościowe z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy należy tylko w odpowiedni sposób wykorzystać ich kwalifikacje i umiejętności.

Jeszcze kilkanaście a nawet kilka lat temu, dla pracodawcy osoba niepełnosprawna była problemem wiedział, że będzie musiał dostosować stanowisko pracy, co wiąże się z kosztami. Dzisiaj nie musi już sobie zaprzątać tym głowy, ponieważ państwo organizuje wyposażenie stanowiska pracy, mało tego zwalnia z różnego rodzaju opłat związanych z zatrudnieniem. To właśnie dzięki tym innowacjom pracodawcy zmienili swoje nastawienie i nie patrzą na osoby niepełnosprawne przez pryzmat kłopotów i reorganizacji swojej firmy zaś stawiają na kompetencje tak jak w każdym innym przypadku zatrudnienia.