baksus

typowe standardy
skrivanek.pl

Dość specyficzną, ale bardzo istotną sferą, w której biura tłumaczeń mają sporo ważnej pracy do wykonania są rozmaite sytuacje urzędowe. Niektóre instytucje państwa posiadają własne zespoły tłumaczy przysięgłych, którzy realizują na ich potrzeby niezbędne przekłady pisemne oraz ustne.

Czasami jednak zwracają się one o pomoc do specjalistów, którzy oferują swoje usługi na zasadach rynkowych, także niektóre sądy czy urzędy na drodze przetargu są obsługiwane w zakresie tłumaczeń przez konkretne biuro. Zadań przybywa, ponieważ Polska jest coraz głębiej zanurzona w strukturach międzynarodowych i to różnie rozumianych. Nie należy też zapominać o innych specjalizacjach tłumaczy, takich jak na przykład tłumacz języka migowego.

Jako członek Unii Europejskiej i strefy Schengen musimy liczyć się z tym, że w naszym kraju będzie pojawiać się coraz więcej obcokrajowców i niektórzy z nich będą potrzebowali czegoś od rodzimych urzędów. Zasada swobodnego przepływu osób oznacza, że ktoś może się osiedlić w innym państwie, więc konieczność załatwienia pewnych formalności jest rzeczą naturalną.

Tłumaczenia są również bardzo przydatne w przypadku relacji organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości z osobami spoza naszych granic. Obcokrajowiec, który popełni przestępstwo w Polsce musi złożyć zaprotokołowane zeznania – pośredniczy w tym tłumacz przysięgły, który poświadcza to, co zeznał świadek.

Tak samo sprawy mają się ze składaniem zeznań przed sądem – również w tym przypadku tłumacz musi oddać treść zeznań świadka zgodnie z ich faktycznym znaczeniem. W takich okolicznościach zadanie zawsze powierza się tłumaczom przysięgłym o doskonałej reputacji zawodowej.