baksus

typowe standardy
www.gugikkonferencja2015.pl

W Polsce jest wiele osób niepełnosprawnych u części jest wrodzona u innych „nabyta” tak czy inaczej jest to bardzo trudna sytuacja nie tylko dla samych chorych, ale ich bliskich.

To oni poświęcają swój czas, plany i marzenia na cześć opieki nad chorym.

Wiele schorzeń wykrywanych jest jeszcze podczas ciąży wówczas rodzice mają czas na oswojenie się z sytuacją oraz przygotowanie do wyjątkowej opieki.

Prawda jest taka, że każdy z rodziców nawet, jeśli wie o chorobie do końca ma nadzieję, że jego dziecko urodzi się zdrowe a nawet, jeśli nie to da się rozwój choroby zahamować.

Coraz więcej z nich, kiedy dziecko jest jeszcze w łonie szuka pomocy oraz informacji, aby być świadomym opiekunem.

Niepełnosprawności wrodzonej nie da się cofnąć zwykle są to schorzenia genetyczne, ale w dobie rozwijającej się technologii w większości przypadków da się zahamować jej rozwój, co już jest ogromnym postępem.

Mimo tego w dalszym ciągu są rodzice, którzy nie są w stanie pogodzić się z chorobą dziecka, co za tym idzie poddają się i pozostawia je w szpitalu do adopcji.