baksus

typowe standardy
www.dwochwarszawiakow.pl http://bagazowka.org/ dom opieki śląsk

Niepełnosprawność intelektualna to inaczej zaburzenie rozwojowe jest to swoistego rodzaju deficyt dotyczący niezależności i odpowiedzialności. Osób niepełnosprawnych w Polsce jest wiele w różnym stopniu.

Jeśli chodzi o niepełnosprawność intelektualną jest ona o tyle „gorsza” od fizycznej, że często dyskwalifikuje te osoby z różnych funkcji. W przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie czy innymi słowy umysłowo najczęściej niezbędna jest opieka całą dobę.

Najczęściej sprawują ją osoby bliskie, chociaż nierzadko muszą to robić osoby z kwalifikacjami medycznymi wtedy, kiedy osoba niepełnosprawna musi przyjmować leki. Każda niepełnosprawność, jaką by nie była jest trudną sytuacją zarówno dla osoby chorej jak i jej otoczenia.

Chociaż świadomość społeczeństwa jest coraz większa nie zmienia to faktu, że osoby chore napotykają brak tolerancji czy zrozumienia nawet w prozaicznych sytuacjach. Właśnie po to by uniknąć przykrych sytuacji organizowane są różnego rodzaju kampanie społecznościowe, świetlice z zajęciami prowadzone przez osoby, które rozumieją specyfikę choroby tym samym samego chorego.