baksus

typowe standardy

        O eutanazji zwierząt przebywających w schroniskach przeważnie się milczy, ale wywołuje ona ogromne emocje. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ma ona miejsce, ale powinna dotyczyć tylko zwierząt nieuleczalnie chorych, a nie z powodu przepełnień w danym ośrodku.

Tak trudną decyzję o uśpieniu zwierzęcia może podjąć jedynie weterynarz pracujący w schronisku.             Eutanazji podawane są także osobniki agresywne, które zagryzają znajdujące się z nimi inne osobniki, ślepe mioty oraz zwierzęta fizycznie wyniszczone pobytem w przytulisku, w którym nie ma wystarczających warunków.

Zabiegu tego dokonuje się w odosobnionych pomieszczeniach, ponieważ nie może odbywać się ono w obecności innych zwierząt. Cała procedura polega na uśpieniu za pomocą dużych dawek barbituranów, używanych do narkozy.

Po utracie przytomności, organy przestają działać i następuje szybka i bezbolesna śmierć.             Stosowanie takiego rozwiązania powinno być jednak ostatecznością, gdy dla danego zwierzęcia nie ma już ratunku, a dalsza egzystencja sprawia mu tylko jeszcze większy ból.